Kuidas maksta dividende?

Kirjutanud Dmitri Schmidt
Uuendatud 7 kuud tagasi

Dividendide maksmise eeltingimused

Äriühingul on lubatud maksta dividende oma aktsionäridele vaid juhul, kui on täidetud järgmised kohustuslikud tingimused:

1) Äriühing peab olema teeninud kasumit.
2) Äriühing on kohustatud olema esitanud Eesti äriregistrile majandusaasta aruande sellest perioodist, mille kasumit on kavas dividendidena välja maksta.
3) Ettevõtte põhikapital peab olema täielikult makstud ja ametlikult registreeritud.
4) Äriühingu juhatus peab olema teinud ametliku otsuse dividendide maksmise kohta, mis peab olema vormistatud kirjalikult.

Ainult nende nelja tingimuse täitmisel on äriühingul seaduslik õigus maksta dividende oma aktsionäridele.

Dividendide arvutamise protsess

Dividendide arvutamiseks, et määrata kindlaks, kui suures summas neid saab välja maksta ilma ettevõttele kahjumit tekitamata, tuleb kõigepealt liita kokku viimases Eesti äriregistrile esitatud majandusaasta aruandes märgitud bilansiridadel „Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)” ning „Aruandeaasta kasum (kahjum)” olevad kasumi või kahjumi summad. Saadud tulemus tuleb seejärel jagada 1,25-ga.

Näiteks:

Summa „Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)“ ja „Aruandeaasta kasum (kahjum)“ on:

103,967 + 93,442 = 197,409 eurot.

Jagage see summa 1,25-ga:

197,409 / 1,25 = 157,927.2 eurot.

See on maksimaalne summa, mida võite dividendidena välja maksta, ilma et see tooks kaasa ettevõttele täiendavat kahjumit tulumaksu tõttu.

Selle summa pealt arvutatud tulumaks oleks:

197,409 * 20% = 39,481.8 eurot.

Dividendide väljamaksmise protsess:

Pärast dividendide summa kindlaksmääramist tuleb teostada ülekanne teie ettevõtte pangakontolt aktsionäride kontodele, vastavalt määratud dividendide suurusele.

Ülekande selgituses palume märkida "Dividendid"

NB! Pärast dividendide maksmist informeerige oma raamatupidajat tehtud maksest, esitades dividendide määramise otsuse ja pangatšeki või maksekinnituse.

Kas see vastas su küsimusele?