Kellele on võimalik maksta dividende?

Kirjutanud Dmitri Schmidt
Uuendatud 7 kuud tagasi

Dividendid makstakse üksnes ettevõtte omanikele, kelleks võivad olla:

- Füüsilised isikud, olgu nad Eesti residendid või mitteresidendid.
- Juriidilised isikud, kas Eesti residendid või mitteresidendid.

Kas see vastas su küsimusele?