Dividendid

Kirjutanud Dmitri Schmidt
Uuendatud 7 kuud tagasi

Dividendid kujutavad endast ettevõtte kasumi osa, mis jaotatakse ja makstakse välja selle omanikele. Dividendide suuruse määrab kindlaks omanike otsus.

Juhul kui äriühingul on eelmisest majandusaastast saadud kasum, on tal õigus maksta dividende oma aktsionäridele.

Dividendide maksmise allikaks on äriühingu (Eesti juriidilise isiku) puhaskasum, mis koosneb nii aruandeaasta kasumist kui ka eelmistest aastatest jaotamata jäänud kasumist.

Kas see vastas su küsimusele?